Pensionsakuten

Det finns en märklig sak med livet; Om du vägrar att acceptera något annat än det bästa, så kommer du väldigt ofta att få det.

 

 
 
 

 

Anpassad sökning

 

 

Pensionsakutens sida är en gratistjänst som tillhandahåller information och visar hur pensionssystemet är uppbyggt samt hur du kan placera alla dina pengar för din framtida pension. Pensionsakutens specialite är inom PPM, Avtalspensioner, Folksam - LO samt även privat sparande i Folksam Kapitalförsäkringsfond.

På Pensionsakutens sida kommer det alltid att finnas rekommendationer / tips att tillgå helt gratis för all din framtida pension, helt eller delvis! Mycket av detta beror på eventuella kostnadsökningar som kan tillkomma framöver!

Pensionsakutens sida vänder sig till alla för privat bruk, oavsett om du har kort eller lång tid kvar fram till pension. Portföljerna som finns visar hur jag själv valt att placera inom dom olika områderna som finns och där jag valt att ligga i portfölj ett.

Pensionsakutens tjänst är inte att likställa med en rådgivning. Portföljernas sammansättning är vid var tid en följd av mina personliga val, utan hänsyn tagen till individuella risker.

Jag kommer att hålla dig uppdaterad och låter dig själv ta kontroll över dina pengar.

Men jag kan inte garantera att dina pengar skall stiga i värde.

Man bör och skall beakta att all aktie och fondhandel är förenad med risk för kapitalförlust.

Att påbörja ett aktivt fondbyte i någon av Pensionsakutens portföljer för att sedan strunta i att följa rekommendationerna och ligga kvar på fonder man har, är inget att rekommendera.

Uppdateringar av portföljerna och eventuella fondbyten sker den sista varje månad om inget annat anges i nyhetsbrevet.

Var och en ansvarar för hur man väljer att placera sina egna pengar.

Denna sida drivs helt ideellt och jag som privatperson har ingen som helst vinning på fonder jag tipsar rekommenderar att köpa. Sidans omkostnader drivs av intäkter från annonser, reklam och donationer som ges på frivillig bas. Tipsa gärna vänner och bekanta via t.ex. Facebook, Instagram.

 
 

 

 
Portföljer
juni
2016
PPM 1 Trend
+1.51%
+2.50%
PPM 2 Försiktig
+0.93%
-0.09%
Fritt val 1, Offensiv
-0.21%
-0.37%
Fritt val 2, Balanserad
-0.64%
-1.88%
Privat / Kapital
-0.69%
+3.49%